'Zin en waanzin van het brein' is een project opgestart tijdens het e-atelier 2005-2006 in samenwerking met Wisper vzw en Kunstwerk(t). Van 26 mei tot 4 juni 2006 waren enkele van de werken te zien in Galerie Link te Gent   Nadien, van 21 tot 30/9/07 was er een tentoonstelling  rond dit project opgebouwd in Galerij Rivierenhof, provinciaal domein te Antwerpen-Deurne.   Een terugblik hiervan is te zien op youtube.com

Over de inhoud van dit individueel project :

'Ik wil niet kiezen: welk deel, op welke manier, welke presentatie.

Ik wil m'n onderwerp uitpuren tot op het bot, tot op de kleinste zenuw, tot op iedere hersenkronkel.

Ik wil aantonen dat de mens bestaat uit verfijnde mechanismen, uit zeer complexe systemen en dat we er niet moeten van uitgaan dat in de toekomst ons denken en handelen gemakkelijk gemanipuleerd zal kunnen worden door het simpelweg nemen van een pilletje of door genetische operaties. Er is nog veel wetenschappelijk zoekwerk nodig om alles te begrijpen.

Ik wil alles uitgeprobeerd hebben vooraleer ik vrede zal nemen met m'n thema: schetsen, schilderen, knippen, plakken,... Ik voel:'ik ben er nog lang niet mee klaar'.

Dit is het gevolg van mijn nieuwsgierigheid naar de dingen, het leven. Een zoektocht naar het binnenste, de geest, met het onvermijdelijke omhulsel, het buitenste. Kunst is geen esthetica, het is geen schoonheidswedstrijd, geen make-up, geen wegmoffelen van het ware!

Beeldend rebelleer ik tegen het onrecht dat de mens wordt aangedaan: oorlog en zinloos geweld, verdeeldheid t.g.v. godsdienst, sekse, afstamming, genetische afwijking,... En wat met het toenemen van mensen met allerlei psychische problemen?

Vaak denk ik: 'wat bezielt er in hun hoofd?

Kortom, de vraag van de zin en waanzin van het brein.

Kijk ook op: http://waanzinvanhetbrein.blogspot.com en http://nl.youyube.com/christelvanraemdonck