BIODIVERSITEIT is de verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen in een regio. Op aarde  leven naar schatting 40 miljoen soorten planten en dieren.  De laatste tientallen jaren sterven soorten sneller uit dan ooit tevoren.  Doordat er minder soorten planten zijn raken dieren hun voedselbronnen kwijt.  Ook de mens is afhankelijk van een rijke variatie aan soorten. Commerciële belangen bedreigen de biodiversiteit.  Het is mogelijk dat gewassen uitsterven omdat ze worden verdrongen door  ‘nieuwe’ gewassen , vaak verkregen door genetische manipulatie. Als later blijkt dat de nieuwe gewassen niet goed bestand zijn tegen bepaalde ziektes, kan het ‘oude’ gewas niet meer worden gevonden. Tot de middelen om biodiversiteit te handhaven behoren het aanleggen van ‘zadenbanken’ om plantensoorten te behouden en het beheer van wildparken waarin met uitsterven bedreigde dieren worden beschermd.

In de wetenschap wordt biodiversiteit op verschillende manieren gedefinieerd, zoals onder andere ‘genetische diversiteit in populatie en soorten’.

 De tentoonstelling is opgebouwd uit installaties,  videomontages, schilderijen en monumentaal werk.

De bedoeling van de  tentoonstelling is bij de bezoeker iets teweeg te brengen en een dialoog uit te lokken. 


De installatie ‘BROODverwijst naar de verscheidenheid en evolutie van levende organismen en naar het gebruik van het symbool brood in het geloof.

Hoe een eeuwenoud gerecht  ’het bakken van BROOD’  heel wat kan opwekken bij een zoektocht naar de betekenis van evolutie en geloof en de confrontatie tussen beiden.

Welk standpunt neemt religie in ten opzichte van biodiversiteit? Vaak mondt het uit in het lamleggen van wettenschappelijke studies.

Op de video zien we het kneden van deeg, zo ook worden bij genetische experimenten de organismen ‘gekneed’.  Denken we aan ‘nieuwe gewassen’ die vaak  worden verkregen door genetische manipulatie. 

De ontkiemende plantjes in de serre doen denken aan zadenbanken die worden aangelegd om te voorkomen dat plantensoorten uitsterven.

Brood heeft al eeuwenlang een waarde binnen de katholieke kerk. Brood (de hostie) en wijn symboliseren ‘het lichaam en het bloed van Christus’. 

Binnen deze installatie fungeert de serre als metafoor voor een kapel/kerk, met op de achtergrond klokkengeluid dat indringend binnentreedt in de ruimte.


De installatie ‘DOLLYis een ruimtelijk werk in dialoog met een videomontage.

De video zoomt in op een schaap dat meteen doet denken aan ‘Dolly’, het genetisch gemanipuleerd product van een wetenschappelijk experiment.

Het dier werd gekloond d.m.v.  ‘somatische celkerntransplantatie’ techniek.

Dolly  werd geboren in 1996.

Om dieren in een laboratorium te klonen moet je genetische informatie uit een cel van een bestaand dier halen en deze in een onbevrucht eitje stoppen waaruit je eerder de eigen genen verwijderde.

Vervolgens moet je het embryo zover krijgen dat het zich gaat ontwikkelen.

Levensvormen beginnen als een enkele cel,  deze cel deelt zich in tweeën, dan in vieren, in achten, enzovoort.   Het in de ruimte zwevend werk geeft deze celdeling weer.

Was Dolly de voorloper van designerbaby’s?


De videoinstallatie ‘SCHEPPINGSVERHAALdecodeert het eeuwenoude scheppingsverhaal gebruik makend van een bewegende projectie op woord-kunst.

Het stelt in vraag waar het startpunt was van het ontstaan. Begon alles zoals verteld in het scheppingsverhaal uit de Bijbel of volgen we de theorie van Darwin?

Het werk is opgebouwd uit een reeks teksten, eerst leesbaar om dan over te gaan tot schijnbaar onleesbare woorden.  Schijnbaar omdat wie het herkent een duidelijke DNA-code kan ontcijferen.

De achterliggende gedachte is  de lees- en schrijffouten die ontstaan bij het overnemen van een voorgaande tekst.  Soms worden de fouten gecorrigeerd, soms worden ze meegesleept tot het einde.

Dit gebeurt eveneens bij de ontwikkeling van levende organismen.

Ieder heeft zijn specifieke DNA, wat uniek is.  Om dit te bekrachtigen wordt een bewegende cellenmassa over de woorden geprojecteerd.


‘DNA (Mutatie en evolutie)’, is een monumentaal bewegend  schilderwerk.

Het beeldt de  overerving en de onvergankelijkheid uit van DNA.Wij zijn allen een product van onze voorouders. Zij gaven generaties-lang erfelijk materiaal door.

De opbouw van het werk  begint met één enkele cel om dan verder te delen.Het ontwikkelt zich volledig tot mens om dan weer te keren tot het kleinste organisme.

Dit proces wordt symbolisch extra versterkt door gebruik te maken van een verftechniek ‘tempera’.

‘Tempera is een verfsoort bestaande uit een emulsie met kleurpigment.
Tempera wordt gemaakt door het samenwrijven van droge, poedervormige pigmenten, vermengd met eidooier en water. Eigeel is van zichzelf een emulsie van olieachtige stoffen en water, waarin eiwitten zijn opgelost. Als de tempera droogt, verdampt eerst het water, waarna de eiwitten denatureren en niet meer in water oplosbaar zijn. De olie verandert chemisch niet bij het droogproces, maar houdt de verflaag soepel. Schilderijen gemaakt met tempera hebben de eeuwen doorstaan.’


De video ‘ASspeelt in op oorsprong en eindigheid van het bestaan.

Alle organismen leven slechts een fractie in de tijd en zijn een minuscuul onderdeel uit de kosmos.

De video  symboliseert ook het uitsterven van plant-en diersoorten, het vergaan van levensvormen.

DNA blijft echter voorbestaan tenzij het vernietigd wordt tot as, als het ware kunstmatig gemanipuleerd.

In het  Genesis vinden we ook hierover teksten terug.

‘gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren’ (Gen.3:19)

‘wij zijn stof en as, as als beeld van vergankelijkheid’ (Gen.18:27)